Podmínky kurzu

1. ledna 2017

PODMÍNKY KURZU:

– PRO NOVÉ ZÁJEMCE JE PRVNÍ HODINA ZDARMA

– V PŘÍPADĚ NÁSTUPU SE PRVNÍ LEKCE ZAPOČÍTÁVÁ DO KURZOVNÉHO
– NA ÚVODNÍ HODINU MAJÍ RODIČE VSTUP POVOLEN

– KURZOVNÉ JE NUTNÉ UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 2 LEKCE V OPAČNÉM PŘÍPADĚ  NEBUDE ÚČASTNÍK VPUŠTĚN AŽ  DO VYROVNÁNÍ  DLUŽNÉ ČÁSTKY

– KURZOVNÉ JE MOŽNÉ UHRADIT :

  V HOTOVOSTI  na lekci oproti potvrzení o příjmu danné částky.

  PŘEVODEM NA ÚČET 218265642 / 0300 – variabilní symbol je datum narození účastníka /dd.mm.rr./

– KURZOVNÉ JE MOŽNÉ PO DOHODĚ UHRADIT NA DVĚ – TŘI SPLÁTKY
– KURZOVNÉ OBSAHUJE 16 LEKCÍ
– POKUD ÚČASTNÍK NASTOUPÍ POZDĚJI BUDOU MU JIŽ USKUTEČNĚNÉ
HODINY ODEČTENY
– SLEVA 10% PRO SOUROZENCE A PŘI ÚČASTI NA VÍCE KURZECH
– ZBYLÉ KURZOVNÉ SE VRACÍ POUZE Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
  PO PŘEDLOŽENÍ LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY A TO 50% Z NEVYČERPANÝCH LEKCÍ
– LEKCE SE NEKONAJÍ V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN A STÁTNÍCH SVÁTKŮ

 

share

Kurzy Dořichovice – zahájení

Nábor tanečníků školní rok 2020/2021

Nábor do soutěžních týmů

FDC DANCE PÁRTY

SUMMER STREET DANCE CAMP 2020

Open class s Zuzana Al Haboubi

Copyright ©2020 Fantasy DC

Design by Jan Filip & code by drdek.cz